راهنمای سایز
  • نام‌محصول: لباس کوردی سورانی

  • کد محصول: H401

  • نوع پارچه: حریر گل برجسته کار شده با سنگ

  • سایز: امکان ثبت سفارش با سایز مد نظر شما

  • توضیحات: این‌ نوع پارچه به آستر نیاز دارد.

  • امکان ارسال بعد از 10 روز کاری پس از ثبت نهایی سفارش.